Att läsa

Stream of consciousness

”Mrs Dalloway sa att hon skulle köpa blommorna själv”. Jag kämpar med orden i Virginia Woolfs Mrs Dalloway. Det är mödosamt och förvirrande. Jag längtar efter en svävande lätthet men tyngs ner av texten som jag har svårt att tränga in i. Jag vill vinna, jag vill betvinga den som en jägare nedlägger sitt byte. Jag vill triumfera och känna att ja jag har den. Men texten glider undan. Så läser jag på bokens baksida att den är skriven i en speciell teknik ”stream of consciousness”. På nätet hittar jag följande förklaring: ”Inre monolog (engelska: stream of consciousness, ”medvetandeström”]) är ett berättartekniskt grepp inom litteraturen som går ut på att skriva ”inifrån” en persons huvud. I en inre monolog försöker författaren följa en persons medvetande och sinnesintryck. Detta innebär att allting berättas som ett textflöde utifrån den enskilda individens perspektiv. Tekniken kan också leda till tvära kast i tiden, där till exempel ett sinnesintryck associeras till ett minne som då återberättas”. Och det är ju precis så som det är och det som i början gör boken så oåtkomlig. Begreppet finns också i fotografins värld där Robert Frank är en av de mest kända fotograferna som förknippas med det sättet att berätta. 1958 kom hans fotobok the Americans ut. Här är bilderna inte alls tillrättalagda utan mer ”skjutna från höften” långt från vackra studiobilder fångar de Amerikas själ under sent 50-tal och det är nog det som Woolfs bok också gör fast det är 1920-tal, och när jag kommer till sidan 40 börjar jag få lite kläm på det hela.  När jag använder mig av inre bilder tagna som snapshots i mrs Dalloways värld faller det liksom på plats och texten bli, om inte besegrad så åtminstone delvis åtkomlig. 

269-lilja

 

Pärlor

Jag har en speciell hylla för mina pärlor. Det är böcker som på något sätt är lite mer än andra. Det är ofta tunna men innehållsrika. Det är böcker där varje ord är vägt på guldvåg. Böcker med mellanrum där man som läsare kan reflektera och fundera. Det är böcker som gör livet lite större och mig som läsare lite visare. Det är böcker där jag, när jag läser om dem, för det gör jag, efteråt ser världen i ett nytt ljus. Det är som om jag får en ny utsikt.

Nu sist har jag läst Snö av Maxence Fermine. Det är en bok på 109 sprängfyllda sidor fulla med mellanrum.

”En morgon vaknar han. Det är dags att dra sig
tillbaka från världen för att bättre kunna förvånas
över den.
En morgon tar han sig tid att se på sitt liv.”

Han skriver också att:

”Det finns två sorters människor.
Det finns de som lever, leker och dör.
Och det finns de som aldrig gör något annat än håller balansen på livets höjder.
Det finns handlingsmänniskor.
Och det finns lindansare.”

Jag tror att jag ska satsa en del av mitt sommarlov på att dra mig tillbaka för att kunna se på världen med nya ögon. Och på att ta mig tid och reflektera lite över just mitt liv.

Fjäril (2 av 2)

Fjäril i snö.
Bilden ser förskräckligt oskarp ut men om du klickar på den så blir den bättre.